עדכון אפליקציית הליקון

מדי פעם יש צורך לעדכן את אפליקציית הליקון או לעדכן אפליקציות אחרות. מדריך זה מסביר בקיצור כיצד לעשות זאת.

על מנת לבצע את העדכון יש להכנס לחנות האפליקציות, לוחצים בדף הראשי על איקון האפליקציות ומשם נכנסים לחנות האפליקציות. (מסומן באדום בתמונה הבאה)

חנות האפליקציות        

בחנות בוחרים ב"מותקנות" ולוחצים על רענון החנות (מסומן באדום בתמונה הקודמת) יש לוודא שמחוברים לרשת יציבה בזמן שנמצאים בחנות, אחרת האפליקציות לא יתעדכנו.
לאחר רענון, אם יש גרסה מעודכנת יופיע "עדכן" ליד שם האפליקציה.