עדכון גרסת מכשיר

תהליך עדכון גרסת המכשיר הוא תהליך עדין ולכן מומלץ לבצעו כאשר המכשיר מחובר למטען. חשוב לבצע אותו כאשר אתם מחוברים לרשת אלחוטית יציבה. התהליך אורך כעשר דקות לכל היותר. במהלך התהליך המכשיר מוריד קובץ יחסית גדול ואז פותח אותו ומעדכן את עצמו. בסיום העדכון המכשיר ידליק את עצמו מחדש.

במידה ויש לכם קובץ עדכון, יש לחבר את המכשיר למחשב, הוא מזדהה כדיסק USB רגיל, יש להעתיק את הקובץ update.zip לתוך המכשיר, לאחר שהקובץ עבר למכשיר, מתוך המחשב יש לבחור בניתוק בטוח של הדיסק. רק לאחר מכן לנתק פיזית את המכשיר מהמחשב. לאחר ניתוק המכשיר יש להמשיך בהוראות הבאות.

על מנת לעדכן את גרסת המכשיר יש להכנס להגדרות ומשם להגדרות מתקדמות, שם לבחור מידע על הטלפון וללחוץ על "עדכון מערכת למטה"

כניסה להגדרות          

לאחר לחיצה על "עדכון מערכת" יתקבל המסך בתמונה הבאה, יש ללחוץ על "בדוק מרוחק" אם העתקתם קובץ למכשיר, יש ללחוץ על "בודק מקומי" 

אם קיימת גרסה חדשה, המערכת תשאל האם להוריד את הגרסה. שאר התהליך הוא אוטומטי. חשוב מאד לא לגעת במכשיר על לסיום התהליך. עם סיום התהליך לאחר שהמכשיר הופעל מחדש, במידה שהתהליך הצליח תופיע הודעה שהתהליך הצליח וקובץ העדכון נמחק.