שינוי קיצורי דרך במסך הבית

במסך הבית של המכשיר, השורה התחתונה היא שורה של איקונים לקיצורי דרך, ניתן להגדיר את תפקוד 3 מתוך 5 האיקונים שיש שם.

על מנת להגדיר את קיצורי הדרך יש ללחוץ על איקון גלגל השיניים בראש המסך. 

setup enter

משם לבחור "הגדר ישומים למפעיל ישומים"

setup screen

במסך שנפתח יש ללחוץ על האיקון אותו רוצים להגדיר מחדש

app setup

ולאחר מכן לבחור את הישום לקיצור הדרך מתוך הרשימה

setup screen 3