הדלקה וכיבוי תאורה

אחד מיתרונותיו של המכשיר הוא האפשרות לקרוא בלילה, לצורך זה הותקנה במכשיר תאורה מצידי המסך, התאורה עדינה ואינה מסנוורת, התאורה מורכבת מ 8 נורות המסודרות לצידי המסך באופן שיתנו תאורה בהירה ואחידה, בניגוד למכשירים אחרים המכילים רק 6 נורות ולכן נותנים תאורה חלשה יותר או פחות אחידה. כמו כן בניגוד למכשירים אחרים, ניתן לבחור את עצמת התאורה.

יש לזכור שתאורה צורכת הספק מהסוללה ולכן מקטינה את זמן הסוללה, לכן מומלץ להשתמש בעצמת התאורה הנמוכה ביותר שתיהיה נוחה לשימוש.

על מנת להדליק את התאורה יש ללחוץ על איקון הסוללה (בממשק עברי בצד שמאל למעלה, בממשק אנגלי בצד ימין למעלה)

הדלקת תאורה

מתחת לסרגל האיקונים שיפתח, יש בורר עצמת תאורה, יש ללחוץ על איקון המנורה בצד שמאל למעלה ואז לבחור עצמת תאורה. כאשר האור כבוי, לא ניתן לבחור עצמת תאורה.

תאורה